december 2005 - met fakkels op de vesting

Ter gelegenheid van het evenement 's-Hertogenbosch Vestingstad van Europa 2005 wordt de grootste kerstster van Europa gevormd. De vestingomtrek van de Bossche binnenstad zal letterlijk op een bijzondere wijze door duizenden mensen in het licht worden gezet! Locatie: langs de gehele vesting 's-Hertogenbosch
(+/- 6 km). www.vestingstadvaneuropa.nl/

Het popkoor zorgt met haar optreden voor de nodige sfeer. De leden doen zelf ook mee bij het vormen van de kerstster.