Lucia

In nagedachtenis van Lucia Vegelin

Lucia Vegelin

17-11-1953 - 08-08-2011

Lieve Lucia

Het plekje dat jij innam in het koor was klein.
Maar de leegte die je achterlaat is enorm.
Popkoor 3x3